Blog,  Story Telling,  World View

Character in a Story / Karakter in ‘n Storie

We are made of stories & stories are where we search for the meaning of Life

The most compelling stories (and coincidentally, the funniest situations) place normal, relatable, human characters in extreme situations where they are forced to confront their own weaknesses and fallibility.

Dirk Jonker plays a psychologist, Dr. Brown in The Docket S1 E7
Police Interview – Even backstory characters can try to be heroes

Nobody wants to watch a character being normal – unless it sets up a connection with the audience that we can put under extreme stress.

It’s in our times of weakness that we have the greatest potential to be heroes – and a hero never stands on his own strength. There are always caring and nurturing relationships that make the choice between acting selflessly and being completely selfish such a powerful space to inhabit.

We are all different in the same ways.

In the end, our characters should be unaware of the universe that exists outside of their own experience. I believe that in my acting, I am beginning to find my way into a greater level of authenticity.

My goal, as an actor, is to remove the veil that separates you from me – letting you experience the unfolding story as a rollercoaster of emotion (and maybe gently poking fun at the tragedy of our own limited view of the simple complexities of life)

In this Honda commercial the hero shares his ride with co-workers who come up with outlandish excuses why they can't drive themselves to work
It’s often funny because it’s not you, but you can relate to the good, the bad and the ugly.

I believe that stories can have therapeutic value if they help us understand our own, limited view of life and place our own mistakes and those of others in context so that we can learn to forgive and accept ourselves and those around us.

Growing up I learned one thing: We are all different in the same ways.

Ons stories maak ons mens, en help ons om die sin van die lewe te ontdek

Die stories wat ons lok en ons aandag boei het een ding in gemeen of dit komedie of tragedie is: die karakters, totaal onbewus dat iemand hulle dophou, kom aangesig to aangesig met hulle eie swakke veilbaarheid.

Die storie en karakter lok ons juis omdat ons onsself in die konflik sien wat voor ons afspeel.

Niemand wil kyk hoe iemand ‘n normale dag beleef nie – tensy dit ons in ‘n situasie plaas dat ons die karakter kan eien. Sy oogpunt word ons oogpunt, en dan word hy in ‘n onmoonlike situasie geplaas waar hy moeilike keuses moet maak tussen selfsug en opoffering.

Dirk Jonker in 'n advertensie vir Standard Bank - 'n man en vrou se bagasie bly op die vliegtuig na hulle afklim in 'n stil, verafgeleë lughawe
Mnr. en Mev. se bagasie raak soek – wat maak mens nou?

(Ek gebruik die manlike voornaamwoord juis omdat ek gereeld ‘n manlike karakter speel. As jy wil kan jy “hy” met “sy” vervang.)

Ons karakter moet kies, onbewus van wat die gehoor weet van sy einlike rol in die storie. Dit is soms dié wete wat ons karakter se besluit so snaaks of tragies maak. Soos ons, in ons eie lewens, weet hy ook net wat hy weet.

Ek glo ek begin as akteur al nader beweeg aan ‘n onbewuste bewustheid wat my karakters soos regte mense laat voel sodat ek die sluier tussen hom en jou kan lig.

Die slotsom is: ons kan ‘n karakter sy simpel keuses vergewe as hy uit sy eie oogpunt die beste van ‘n slegte saak wou maak. Dus kan ons onsself en die mense om ons vergewe vir die foute wat ons almal begaan.

Dis baie fotos van my, maar wat verwag jy van ‘n akteur se webblad?

Die een ding wat ek in die army geleer het: daar is niemand wat so anders is aan my as ek self nie.